Reseller gostovanje

Reseller gostovanje

Reseller gostovanje, imenovano tudi spletno gostovanje za nadaljno prodajo, je posebna oblika deljenega gostovanja, ki kupcu paketa dopušča, da spletni prostor, katerega ima zakupljenega, razdeli na manjše dele in ga proda naprej. Lastnik zakupljenega spletnega prostora ponavadi seveda želi s tem tudi zaslužiti. Od samega deljenega gostovanja se razlikuje po tem, da ima dodatno kontrolno ploščo, ki omogoča urejanje paketov za nadaljno prodajo, in je v praksi na splošno manj pogost.

Reseller gostovanje v primerjavi z navadnim deljenim gostovanjem stane nekoliko več. Kupci reseller gostovanja si delijo strojno in programsko opremo, prav tako si jo delijo tudi njihove stranke. Ponudniki takega gostovanja običajno omogočijo, da ima vsaka kontrolna plošča logotip kupca, tako da kupčeve stranke ne morejo vedeti, da ne gre za samostojno gostovanje. Prednost takega gostovanja je v tem, da kupci ne potrebujejo začetne investicije v strojno in programsko opremo in ne potrebujejo obvladati administracije in dela s strežniki. Vse potrebne licence, nadgradnjo in popravila strojne opreme priskrbi ponudnik reseller gostovanja. Seveda se pojavljajo tudi slabe strani takega gostovanja. Prva je predvsem nefleksibilnost kupčeve storitve. Ker je strojna in programska oprema skupna večim kupcem takega gostovanja, ponudnik z dodatno opremo ne bo moral nadgraditi le vašega paketa. Posledično tudi vi ne boste morali nuditi nadgradnje svojim strankam. Druga slabost se kaže tudi v samem dejstvu, da si strojno in programsko opremo delite še z drugimi kupci in njihovimi strankami. Če bo katera od strank preveč obremenjevala strežnik, bodo to občutile vse stranke tega strežnika, med njimi tudi vaše.