Življenjepis je vstopnica za zaposlitveni intervju

Življenjepis je lahko ključni dejavnik pri odločitvi delodajalca ali nas bo povabil na morebitni zaposlitveni intervju ali razgovor za delovno mesto, zato je zelo pomembno, kako ga napišemo. Lahko bi rekli, da je to neke vrste vstopnica za zaposlitveni intervju. Da pa pisanje življenjepisa ni tako preprosta stvar, ugotovimo šele, ko ga je potrebno napisati. Pri njegovem pisanju je zato dobro slediti določenim pravilom oziroma napotkom, s katerimi bo življenjepis dovolj učinkovit.

 

Kako napisati življenjepis?

Ko se lotimo pisanja življenjepisa, je potrebno vedeti, da morajo biti v njem vsi podatki, ki jih želi delodajalec o nas prebrati. To so naši osebni podatki, kot so na primer ime, priimek, rojstni podatki, naslov, zakonski stan in telefon. Prav tako je pomembno, da navedemo stopnjo izobrazbe in vsa izobraževanja, ki smo jih uspešno zaključili, predvsem smer, ustanovo, program in obdobje izobraževanja. Življenjepis naj vsebuje tudi podatke o dodatnih izobraževanjih v smislu jezikovnih ali računalniških tečajev, saj je to lahko tudi pomemben dejavnik.

Kar se tiče naših delovnih izkušenj, so za delodajalca pomembne tako formalne kot tudi neformalne delovne izkušnje. Za formalne delovne izkušnje se štejejo vse tiste izkušnje, ki smo jih pridobili tekom zaposlitve na naših predhodnih delovnih mestih. Nikakor pa ne pozabite v življenjepis napisati neformalne delovne izkušnje kot so na primer razna sodelovanja v društvih, organizacijah ali klubih, iz katerih je razvidna tudi naša aktivnost in zanimanje v prostem času. Z dolžino življenjepisa ni potrebno pretiravati, raje se bolj posvetimo njegovi vsebini, preglednosti in obliki.

 

Kako naj življenjepis izgleda?

Seveda je za vsak življenjepis pomembno, da je zanimiv in učinkovit, ter seveda napisan slogovno pravilno. Že s tem bomo delodajalcu pokazali o naših resnih namenih za razpisano delovno mesto. Vsekakor se je potrebno za vsako razpisano mesto posebej potruditi in ne identičnega življenjepisa pošiljati za različna delovana mesta. V življenjepisu se izogibajmo pretiranemu hvaljenju svojih sposobnosti in navajanju podrobnosti za katere boste imeli priložnost in čas tudi na razgovoru.

 

 

Kako je življenjepis oblikovan, je prav tako pomemben dejavnik. Levo zgoraj napišemo osebne podatke, na desno pa kraj in datum pisanja. Pod osebne podatke napišemo podatke o naslovniku in zapišemo, da gre za življenjepis. Temu sledi vsebina življenjepisa in podpis. V današnjem času se vse bolj uveljavlja navajanje podatkov v nepovezanem besedilu, in sicer v že vnaprej pripravljene obrazce. Za tovrsten življenjepis se je uveljavil izraz Curriculum Vitae ali krajše CV in je preglednejši od klasičnega.